Vaig somiar que estava resant sota la pluja, i la pluja tenia la forma d'un petit cercle a l'amplada del començament del mar, però vaig entrar i vaig continuar resant a Déu i demanant-li la seva gran generositat que m'atorgués abundant. diners i distreure les meves preocupacions amb un plor lleuger, què vol dir?
Casat, amb fills i quaranta anys