Somiava que anava en un vagó de mercaderies gran i que hi havia unes dones molt grans, i que anava cap a un lloc proper al meu lloc de residència, però després d'un curt període de viatge, em trobo a un europeu. país, i estic molt content i dic: "Lloat sigui Déu, he arribat i els meus fills estan amb mi, però tampoc els veig a ells ni al meu marit, ni els veig." Els parlo i els dic els he arribat i els nens ara tenen el meu dret i estic molt content.De fet, hi ha una disputa entre jo i el meu marit i truco a casa del meu germà i els dic que el lloc on hem arribat és un país europeu.Gràcies a Déu hem arribat.