Causes de les dificultats d'aprenentatge Com puc saber si tinc dificultats d'aprenentatge?

Samar Samy
Informació general
Samar SamyComprovat per nancy3 de febrer de 2023Última actualització: fa 9 mesos

Causes de les dificultats d'aprenentatge

 1. Malaltia durant o després del part:
  La malaltia durant o després del part és una de les principals causes de dificultats d'aprenentatge. El nen pot estar exposat a males condicions de salut durant el naixement, com ara la manca d'isquèmia cerebral, l'exposició al xoc o l'aparició de complicacions mèdiques que afecten el creixement i desenvolupament del seu cervell.
 2. Medi ambient i factors genètics:
  El mal ambient i els factors genètics també són factors que influeixen en l'aparició de dificultats d'aprenentatge. El nen pot estar exposat a un entorn no adequat per al bon desenvolupament de les seves capacitats mentals, també hi pot haver factors genètics que afectin negativament les funcions cerebrals i les capacitats cognitives del nen.
 3. Comorbilitat:
  Hi ha algunes malalties o malalties que són comunes a les persones amb dificultats d'aprenentatge. Per exemple, alguns nens amb síndrome d'autisme comparteixen habilitats sensorials i comunicatives, la qual cosa afecta el seu rendiment acadèmic.
 4. Estrès durant la infància:
  L'estrès durant la infància és un dels factors que poden afectar negativament la capacitat d'aprenentatge d'un nen. El nen pot estar exposat a situacions estressants com ara el trasllat a una nova escola, la mort d'un membre de la família o el divorci dels pares, fet que afecta el seu enfocament i interès per aprendre.

Com puc saber si tinc dificultats d'aprenentatge?

 1. Dificultats en la lectura i l'escriptura: una persona pot tenir dificultats per distingir entre lletres similars o tenir poques habilitats de lectura i escriptura. La incapacitat per recordar el contingut pot aparèixer fins i tot amb l'ús de materials educatius gràfics com ara vídeos o històries preferides.
 2. Dificultats amb les habilitats matemàtiques: pot haver-hi una disminució de la capacitat de realitzar càlculs senzills o comprendre conceptes matemàtics bàsics. La persona pot tenir dificultats per dibuixar o treballar les matemàtiques al nivell esperat per a la seva edat.
 3. Dificultats amb la coordinació i el moviment: la incapacitat per demostrar les habilitats motrius adequadament, com ara córrer o llançar una pilota, pot indicar una dificultat d'aprenentatge. La persona pot estar desorganitzada en els seus moviments o mancar de coordinació entre el cos i el moviment.
 4. Dificultats amb les habilitats socials i l'atenció: la persona pot tenir dificultats per interactuar amb els altres i comprendre les regles de comportament social. Pot aparèixer poca atenció, dificultat per controlar les emocions i reserva.
 5. Dificultats per recordar i aprendre: la incapacitat per recordar bé la informació llegida o escoltada pot indicar dificultats en la memòria i la comprensió auditiva.

Qui és el nen que pateix dificultats d'aprenentatge?

L'aprenentatge és una part essencial de la vida dels nens, però hi ha alguns nens que s'enfronten a dificultats d'aprenentatge. Qui són aquests nens amb dificultats d'aprenentatge? Quins són els signes que podrien indicar la presència d'aquestes dificultats?

 1. Nen intel·ligent i normal:
  Un nen amb dificultats d'aprenentatge no té cap discapacitat mental o sensorial, i és un nen intel·ligent i normal com els seus companys. Però pateix un trastorn en processos mentals com llegir, escriure i resoldre problemes matemàtics.
 2. Dificultat de pronunciació i comprensió:
  Un nen amb dificultats d'aprenentatge pot tenir dificultats per comprendre i utilitzar el llenguatge per parlar. Pot tenir dificultats per pronunciar paraules senzilles i per entendre el seu significat.
 3. Baixa autoconfiança:
  Les dificultats d'aprenentatge poden afectar l'autoconfiança del nen. Se sent estressat i sent que no pot seguir el ritme dels seus companys en els estudis, la qual cosa afecta el seu rendiment acadèmic i augmenta la seva falta d'autoconfiança.
 4. Reptes de lectura i escriptura:
  La lectura i l'escriptura poden ser dos problemes importants als quals s'enfronten els nens amb dificultats d'aprenentatge. El nen pot tenir dificultats per entendre textos i tractar paraules i frases. A més, pot tenir dificultats per escriure lletres i paraules correctament.
 5. Impacte en el rendiment acadèmic:
  Les dificultats d'aprenentatge poden afectar significativament el rendiment acadèmic d'un nen. El nen pot patir mals resultats acadèmics i dificultats per comprendre i concentrar-se a l'aula.
 6. Un nen que necessita suport:
  Un nen que pateix dificultats d'aprenentatge necessita el suport adequat dels mestres i dels pares. Es pot consultar a professionals per prendre mesures per millorar l'experiència d'aprenentatge d'aquest nen.

Els nens amb dificultats d'aprenentatge necessiten comprensió i suport per part dels que els envolten. Hem de ser conscients dels seus reptes i oferir-los el suport i l'orientació necessaris en el seu recorregut científic

Qui és el nen que pateix dificultats d'aprenentatge?

Hi ha un tractament definitiu per a les dificultats d'aprenentatge?

No hi ha una cura definitiva per a les dificultats d'aprenentatge, però sí que hi ha maneres de fer front a aquest trastorn i millorar l'estat de la persona que el pateix. La teràpia de convivència és un d'aquests mètodes, on la persona afectada aprèn a afrontar i superar les seves dificultats de manera eficaç. Es recomana als educadors i professors que utilitzin les noves tecnologies a l'educació per ajudar els estudiants amb discapacitat a avançar en els seus estudis. Els assessors psicològics i els psicoterapeutes també poden ajudar les persones amb dificultats d'aprenentatge parlant amb ells i ajudant-los a expressar-se i a superar els trastorns emocionals associats a aquesta condició. A més, s'està duent a terme moltes investigacions per buscar mètodes de tractament alternatius, com el canvi d'hàbits alimentaris i l'ús de teràpies neurològiques, i aquests mètodes poden ser útils per millorar la situació de les persones amb dificultats d'aprenentatge.

Hi ha un tractament definitiu per a les dificultats d'aprenentatge?

Un nen amb dificultats d'aprenentatge millora?

XNUMX- Els nens que pateixen dificultats d'aprenentatge poden millorar la seva condició mitjançant tractaments conductuals i socials.
XNUMX- Els logopedes poden ajudar els nens a millorar les seves habilitats per comprendre el llenguatge i comunicar-se.
XNUMX- Algunes escoles ofereixen un sistema educatiu individualitzat per als nens amb dificultats d'aprenentatge, i això els ajuda a millorar les seves habilitats educatives.
XNUMX- Hi ha maneres de millorar la cognició i la memòria en nens amb dificultats d'aprenentatge.
XNUMX- Els pares han d'animar i donar suport als seus fills en l'aprenentatge i la distinció entre lletres i sons.
XNUMX- De vegades, els nens amb dificultats d'aprenentatge poden necessitar una cura especial i un tractament intensiu durant un llarg període per aconseguir una millora notable.
XNUMX- Els nens amb dificultats d'aprenentatge poden beneficiar-se d'inscriure's en un programa educatiu individualitzat per millorar les seves capacitats.
XNUMX- No hi ha cap tractament farmacològic conegut que pugui tractar significativament les dificultats d'aprenentatge, però altres tractaments poden millorar la condició.
XNUMX- S'ha de donar suport i abraçada integral a l'infant amb dificultats d'aprenentatge, ja sigui a casa o a l'escola, per garantir la millora de la seva condició.
XNUMX- Malgrat la dificultat d'aprenentatge, els nens amb aquesta condició són capaços d'aconseguir l'èxit i el desenvolupament si se'ls ofereix el suport i l'orientació adequats.

Quan es diagnostiquen les dificultats d'aprenentatge a quina edat?

A l'hora de buscar signes de dificultats d'aprenentatge en els nens, cal revisar les etapes d'edat per diagnosticar aquesta condició. Hi ha un conjunt de símptomes i indicadors que poden aparèixer a diferents edats i indiquen la presència de dificultats d'aprenentatge. Aquí us oferim una llista d'alguns dels signes que poden aparèixer en diferents etapes d'edat:

 1. Els quatre anys:
 • Dificultat per pronunciar paraules o arruïnar les paraules.
 • Incapacitat del nen per distingir algunes imatges o vocabulari amb facilitat.
 • Dificultat en la interacció social, com ara la incapacitat per comunicar-se amb claredat o comprendre les indicis socials.
 1. Set anys:
 • Dificultat en el rendiment acadèmic, com ara retard en la lectura, l'escriptura o l'aritmètica.
 • Desviació accelerada de concentració i atenció en general.
 • Dificultat per recordar la informació i consistència en la memòria.
 1. De vuit a nou anys:
 • Dificultat amb l'expressió verbal, com ara incapacitat per expressar-se amb claredat o dificultat per formar frases útils.
 • Debilitat en l'organització, la gestió del temps i les tasques diàries.
 • Dificultat per seguir instruccions complexes o coordinar diferents tasques.
 1. Deu anys i més:
 • Dificultat per organitzar idees i organització verbal o escrita.
 • Retard en el desenvolupament de les habilitats de lectura, escriptura i aritmètica.
 • Dificultat per comprendre conceptes complexos o per concentrar-se durant llargs períodes.

Quins són els tipus de dificultats d'aprenentatge?

 1. Dislèxia: quan una persona té dificultats per llegir paraules i comprendre el significat del text escrit.
 2. Disgrafia: a una persona li costa escriure lletres i formar paraules correctament.
 3. Discalcúlia: Les persones amb aquesta dificultat pateixen la incapacitat per realitzar correctament les operacions aritmètiques bàsiques.
 4. Trastorn de coordinació motora (dispràxia): on la persona té dificultats amb la coordinació motora fina i realitza activitats que requereixen l'ús del moviment.
 5. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH): aquest trastorn provoca dificultats per concentrar-se, parar atenció i controlar la conducta.
 6. Dificultats d'aprenentatge del desenvolupament: es refereixen a problemes en l'adquisició de competències acadèmiques bàsiques com ara la lectura, l'escriptura i l'aritmètica.
 7. Dificultats d'aprenentatge acadèmic: inclouen les dificultats que tenen els estudiants per aprendre les seves assignatures acadèmiques.

Amb les eines i estratègies d'aprenentatge adequades, les persones amb dificultats d'aprenentatge poden superar-les i facilitar-los el procés d'aprenentatge. Tot i que pot ser difícil diagnosticar les dificultats d'aprenentatge i conèixer els tipus específics que té una persona, és important buscar el suport adequat i ajudar a desenvolupar les capacitats i resoldre problemes educatius.

Causes i símptomes de les dificultats d'aprenentatge... i com afrontar-les Informació mèdica diària

Les dificultats d'aprenentatge són una malaltia?

Les dificultats d'aprenentatge no són una malaltia en si mateixes, és una condició que afecta la capacitat de les persones per adquirir coneixements i habilitats educatives amb normalitat. Les persones que pateixen dificultats d'aprenentatge tenen dificultats per comprendre i superar les dificultats que impedeixen absorbir i aplicar la informació.

Per tant, les dificultats d'aprenentatge no són una malaltia que es pugui tractar amb fàrmacs, i no hi ha cap cura màgica. En canvi, les persones amb dificultats d'aprenentatge haurien de rebre una bona formació i utilitzar estratègies efectives per a l'aprenentatge. La intervenció educativa especialitzada és una de les maneres efectives d'afrontar les dificultats d'aprenentatge, ja que ajuda a desenvolupar les habilitats d'aprenentatge i a aconseguir un progrés significatiu en el nivell de rendiment de l'individu.

El suport s'ha d'adreçar a les persones amb dificultats d'aprenentatge mitjançant estratègies educatives específiques destinades a compensar les dificultats a les quals s'enfronten, com ara utilitzar mètodes d'ensenyament adequats, organitzar adequadament les classes i oferir l'assistència individual necessària.

En resum, les dificultats d'aprenentatge no són una malaltia tractable amb fàrmacs, sinó una afecció que necessita suport i intervenció educativa especialitzada per permetre a les persones afectades superar els seus reptes educatius i assolir l'èxit acadèmic.

Quines són les dificultats més habituals que pateixen els alumnes?

 1. Dificultats de lectura: les dificultats de lectura es troben entre els reptes més destacats als quals s'enfronten els estudiants. Alguns alumnes poden tenir dificultats per associar la forma de les lletres amb el seu so i comprendre el significat de les paraules quan les veuen, cosa que dificulta la seva capacitat per llegir i entendre textos amb fluïdesa.
 2. Dificultats en el rendiment acadèmic: alguns estudiants poden patir dificultats per assolir les assignatures acadèmiques en general. Pot ser que tinguin dificultats per comprendre nous conceptes o aplicar-los a diferents qüestions i problemes.
 3. Dificultats en la comprensió: alguns alumnes poden tenir dificultats per entendre correctament la informació. Pot ser que els resulti difícil comprendre les classes magistrals o el concepte de lliçons, cosa que afecta la seva capacitat d'interactuar i participar en les discussions de classe.
 4. Dificultats de concentració: alguns alumnes tenen dificultats per concentrar-se i prestar atenció durant les classes. Pot ser que els sigui difícil mantenir la seva atenció durant llargs períodes de temps, afectant la seva capacitat per absorbir i recordar informació.
 5. Dificultats en el rendiment personal: alguns estudiants tenen dificultats per organitzar el seu temps i gestionar les seves tasques acadèmiques d'una manera eficaç. Pot ser que els sigui difícil establir les seves prioritats i completar les tasques de manera oportuna, cosa que afecta el seu rendiment general.

Com es tracten els alumnes amb dificultats d'aprenentatge?

 1. Comprensió i consciència:
 • Abans de tractar amb un alumne amb dificultats d'aprenentatge, heu d'entendre la naturalesa d'aquestes dificultats i com afrontar-les.
 • Tingueu en compte que aquests alumnes tenen necessitats d'aprenentatge diferents i necessiten un enfocament diferent de l'ensenyament.
 1. Proporcionar un entorn adequat:
 • Proporcioneu un entorn tranquil i lliure de distraccions que ajudi els estudiants a concentrar-se i prestar atenció.
 • També és possible que hàgiu d'organitzar els seients a l'aula i oferir espai per moure's als estudiants amb dificultats d'aprenentatge.
 1. Utilitzeu ajudes visuals:
 • És preferible utilitzar imatges, dibuixos i diapositives de presentació en lloc de llibres escrits per il·lustrar conceptes i temes.
 • L'ús d'ajudes visuals ajuda els estudiants a comprendre millor la informació i estimular el seu pensament.
 1. Oferint comentaris i comentaris:
 • Proporcioneu un gràfic de notes especials per a cada alumne amb dificultats d'aprenentatge i registreu el seu progrés i rendiment a classe.
 • Formular les notes d'una manera positiva, incloent-hi l'encoratjament per a l'alumne i esmentant els seus punts forts i desenvolupament.
 1. Millora de la comunicació i la cooperació:
 • No dubteu a cooperar amb els pares i especialistes en educació especial per donar suport a l'alumne i millorar la seva experiència educativa.
 • Es poden necessitar reunions periòdiques amb l'alumne i els pares per fer un seguiment del seu progrés i col·laborar en l'elaboració d'un pla educatiu adequat.
 1. Pausa per comprovar la comprensió:
 • Assegureu-vos que l'alumne entén els conceptes i els materials de l'escola fent preguntes senzilles i utilitzant tècniques per assegurar-vos que tothom ho entengui.
 • També podeu utilitzar experiments i aplicacions pràctiques per assegurar-vos que la informació s'absorbeix correctament.

Quins són els mètodes d'ensenyament de les dificultats d'aprenentatge?

Alguns nens s'enfronten a dificultats en el procés d'aprenentatge i necessiten mètodes d'ensenyament personalitzats que els ajudin a progressar. En aquest article, revisarem algunes maneres efectives d'ensenyar les dificultats d'aprenentatge:

 1. El supòsit que l'alumne és capaç d'aprendre:
  Pot ser costós seguir aquest supòsit bàsic i creure que l'estudiant és capaç d'aprendre malgrat les seves dificultats. Això l'ajuda a motivar-lo i augmentar la seva autoconfiança.
 2. Utilitzar tècniques d'aprenentatge adequades:
  Utilitzar tècniques i estratègies que ajudin l'alumnat a comprendre el material, organitzar i recordar la informació. Per exemple, es poden utilitzar imatges, il·lustracions i pel·lícules per il·lustrar conceptes difícils.
 3. Utilitzar habilitats d'orientació i educació terapèutica:
  Utilitzar tècniques d'educació correctiva basades en l'evidència dissenyades específicament per a estudiants amb dificultats d'aprenentatge. Aquestes tècniques inclouen l'orientació individual i la cobertura complementària de les assignatures acadèmiques.
 4. Foment de l'aprenentatge cooperatiu:
  Animeu els alumnes a treballar junts en petits grups per resoldre problemes i intercanviar informació. Això ajuda a millorar les habilitats socials i a millorar la interacció i la cooperació entre els estudiants.
 5. Fes un comentari immediat i positiu:
  Proporcionar comentaris immediats i positius sobre els esforços d'aprenentatge dels estudiants i animar-los a perseverar i continuar els seus esforços. Això contribueix a crear confiança i amor per l'aprenentatge entre els estudiants.
 6. Proporcionar un entorn educatiu adequat:
  Millorar l'entorn físic i atmosfèric de l'aula, com ara proporcionar una bona il·luminació, cadires còmodes i eines d'aprenentatge adequades. Això contribueix a millorar l'enfocament i la interacció positiva a l'aula.
 7. Col·laboració amb els pares:
  Comunicació contínua amb els pares, revisant el progrés de l'alumne i recomanant les millors maneres d'acompanyar-lo a casa. La col·laboració continuada entre l'escola i la família millora l'experiència d'aprenentatge dels estudiants.

Com puc tractar el meu fill que té una comprensió lenta?

XNUMX. Contenir el nen i donar suport emocional:

 • Els pares han d'adoptar un enfocament afectuós i solidari amb el seu fill que és lent a entendre. El nen s'ha de sentir segur i estimat pels seus pares, cosa que millorarà la seva autoconfiança i la seva visió positiva de l'aprenentatge.

XNUMX. Comunicar-se de manera clara i senzilla:

 • Quan parleu amb un nen, heu d'utilitzar paraules senzilles i frases curtes per assegurar-vos que s'entenguin fàcilment. També és possible utilitzar explicacions pictòriques o notes visuals per facilitar la comunicació.

XNUMX. Practica la concentració i la paciència:

 • Un nen que tarda a entendre necessita més temps i esforç per dominar conceptes i habilitats. Per tant, els pares s'han d'entrenar per ser concentrats i pacients mentre ensenyen al nen, i no deixar-se molestar per preguntes repetides o indicacions repetides per part seva.

XNUMX. Utilitzar mètodes educatius adequats:

 • Es poden utilitzar mètodes educatius adequats per tractar amb un nen que tarda a entendre, com ara l'educació per projectes i l'aprenentatge mitjançant experiències concretes. Aquests mètodes ajuden el nen a comprendre conceptes mitjançant experiències pràctiques i activitats interactives.

XNUMX. Proporcionar una motivació constant:

 • Els pares haurien d'estimular constantment el nen que s'entén lent a través de recompenses positives i elogis pels seus esforços. Això l'animarà a intentar avançar en l'aprenentatge.

XNUMX. Ús de recursos externs:

 • Es recomana parlar amb especialistes en l'àmbit de l'educació i la psiquiatria per obtenir l'assessorament i el suport necessaris per tractar un nen que tarda en comprendre's. Pot haver-hi programes educatius especials o eines i jocs educatius que ajudin l'infant a millorar la seva comprensió i a proporcionar l'estimulació necessària.

Deixa un comentari

la vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.Els camps obligatoris s’indiquen amb *