Com puc fer un poder per a una persona i la importància del poder a la llei?

Samar Samy
Informació general
Samar SamyComprovat per nancy10 de febrer de 2023Última actualització: fa 6 mesos

Com puc fer un poder per a algú?

El procés d'emissió d'un poder per a una persona és un dels procediments legals importants que de vegades necessiten les persones. Un poder notarial s'utilitza per donar a una altra persona la capacitat de representar el client davant d'altres parts i prendre decisions en nom seu. Per atorgar un poder per a una persona, heu de seguir aquests passos:

 • Identificació del delegat i del mandatari: El principal ha d'identificar la persona que vol delegar i atorgar-li les facultats de representació en les matèries especificades.
 • Elaboració del poder legal: Les dues parts han d'elaborar un document que contingui el contingut del poder i els poders que s'atorguen al mandatari. El document ha d'incloure detalls precisos sobre aquests poders i el període de vigència del poder.
 • Documentació del poder: El poder s'ha de documentar oficialment, amb la signatura d'ambdues parts davant dels dos testimonis corresponents i de l'autoritat competent. Això es pot fer a la representació o al jutjat competent.
 • Notificació a les autoritats pertinents: després de documentar el poder, l'agent ha de notificar el poder a les autoritats pertinents i lliurar una còpia del document. Això pot requerir visitar l'oficina governamental corresponent o una altra entitat amb la qual el client tracte.

Cal seguir acuradament aquests passos per garantir la validesa i l'execució del poder emès. Per tant, es recomana acudir al despatx d'un advocat especialitzat per obtenir assessorament jurídic i assistència en l'elaboració del poder.

La importància del poder legal

El poder es considera un dels conceptes bàsics de la llei, ja que significa atorgar a una segona persona autoritat legal per actuar en nom de la persona originària, en presència d'un acord específic entre les dues parts. La importància del poder legal es caracteritza per diversos aspectes, els més importants dels quals són:

 1. Eficàcia i eficàcia: El poder contribueix a facilitar i accelerar el treball legal, ja que la persona delegada pot realitzar la feina i prendre decisions en lloc de la persona original de manera ràpida i eficaç, la qual cosa aconsegueix eficiència en la realització de les tasques.
 2. Estalvi de temps i esforç: amb un apoderament, no cal que la persona originària faci tots els tràmits legals per si mateix, sinó que pot delegar-los en la persona autoritzada, la qual cosa estalvia temps i esforç i permet que la persona originària es concentri en altres assumptes importants.
 3. Tenint en compte l'experiència i les competències: a l'hora d'atorgar el poder a la segona persona, es pot escollir una persona amb experiència i competència en l'àmbit requerit, que contribueixi a assolir la preferència i l'èxit en l'execució de les tasques, i garanteix que la persona sigui actuar amb prudència d'acord amb les normes legals exigides.
 4. Protecció de l'interès personal: el poder és un mitjà de protecció de l'interès personal de la persona originària, ja que pot autoritzar una altra persona a treballar en el seu nom sense necessitat de tractar directament amb altres parts, la qual cosa assegura la preservació dels sentiments i la intimitat. i redueix les possibilitats de possibles friccions i conflictes.

En confiar en l'agència jurídica, és més fàcil per a persones, empreses i institucions implementar acords i procediments legals d'una manera simplificada i segura, la qual cosa augmenta la confiança en l'ordenament jurídic i contribueix a assolir la justícia i l'estabilitat jurídica.

La importància del poder legal

 Motius habituals de la necessitat de tenir un poder

 1. Impossibilitat de fer el treball: les persones poden necessitar un poder si no poden fer alguna feina elles mateixes, ja sigui per incapacitat física o psíquica o per la magnitud o dificultat de la tasca. Aleshores, poden designar una persona concreta per dur a terme aquestes accions en nom i representació.
 2. Dedicació i atenció total: de vegades, la gent necessita algú més per gestionar els seus assumptes i dedicar-s'hi completament. Això pot ser perquè estan ocupats amb la feina, els viatges constants o qualsevol altre motiu que els impedeixi poder dedicar-se a fer alguna feina. Per tant, l'apoderament ve per ajudar a organitzar i gestionar els seus assumptes i garantir la presència d'una persona autoritzada per tractar en nom seu.
 3. Necessitat d'experiència i habilitats: En alguns casos, una persona pot necessitar una persona específica que tingui l'experiència i les habilitats necessàries per fer alguna feina. Això pot ser si necessiten un advocat que els representi en un cas legal complex, un agent immobiliari per gestionar les compres i vendes, o un comptable per gestionar correctament els seus comptes financers. La necessitat en aquest cas és confiar en una persona amb experiència perquè s'aconsegueixin bons resultats i la persona eviti riscos.
 4. Necessitat de protecció jurídica: si una persona necessita modificar o retirar un poder anterior, o desitja el dret a una queixa o demanda a la qual està exposada, pot ser que hagi de contractar un poder perquè un advocat li proporcioni el suport legal i protecció necessaris. La necessitat en aquest cas és garantir la presència legal i la protecció davant possibles problemes legals.
Motius habituals de la necessitat de tenir un poder

Passos bàsics per crear un poder notarial

La creació d'un poder notarial és un procediment important que requereix diversos passos bàsics a tenir en compte. Aquests són alguns consells importants per crear amb èxit un poder notarial:

• Inici: s'ha de definir clarament la finalitat del poder. Tant si necessiteu un poder per realitzar una transacció immobiliària, obtenir un servei jurídic o per a qualsevol altra finalitat, això s'ha d'aclarir al document.
â € <
• Dades personals: El document inclou dades exactes de la persona representada i de la persona autoritzada. Cal esmentar el nom oficial, la data de naixement, l'adreça actual i qualsevol altra informació rellevant.
â € <
• Poder: s'ha de definir amb precisió l'abast del poder. Determinar quins poders especials obté el client i si té o no dret a prendre decisions en nom del representant.
â € <
• El període de vigència del poder: s'ha de determinar el període de vigència del poder. La validesa d'un poder pot limitar-se en el temps a un temps determinat o obrir-se durant un període llarg. Assegureu-vos que això s'indica clarament al document.
â € <
• Signatura i testimoni: tant el representant com el client han de signar formalment el document. Després d'això, el document també s'ha de publicar davant l'autoritat competent d'acord amb les lleis aplicables del país.

• Legislació local: recordeu sempre tenir en compte la legislació local a l'hora de crear un poder. Heu de conèixer els requisits legislatius que es poden produir al vostre lloc de residència per garantir la validesa i la legitimitat del document de poder.

Passos bàsics per crear un poder notarial

Tipus de poders

Hi ha molts tipus de poders en diverses formes i usos a la vida quotidiana. El poder es pot definir com el procés de delegació de poder o autoritat a una altra persona per dur a terme tasques específiques en lloc de la persona autoritzada original. Els tipus de poders més comuns inclouen el poder general i el poder específic. En un poder general, la persona autoritzada té una àmplia autoritat per prendre decisions en lloc d'altres persones. Pel que fa a un apoderament específic, la persona autoritzada té facultats específiques només per dur a terme tasques específiques. El poder notarial s'utilitza en moltes indústries i sectors com ara comerç, dret, béns arrels, herències i banca. El poder notarial és una eina legal important que contribueix a facilitar molts processos i a aconseguir interessos de manera fluida i organitzada.

Com triar el client adequat

L'elecció de l'advocat adequat és crucial a l'hora d'emprendre qualsevol tipus de cas legal. Si busqueu un advocat que us representi eficaçment i defensi els vostres drets de tot cor, hauríeu de tenir en compte alguns factors. En primer lloc, has de buscar un advocat especialitzat en l'àmbit que necessites, ja sigui dret penal, dret civil, dret mercantil, etc. En segon lloc, el millor és treballar amb un advocat que tingui experiència i un historial d'èxit en la gestió de casos similars al vostre. Podeu sol·licitar l'ajuda dels estàndards professionals i de les oficines jurídiques reconegudes de la regió. En tercer lloc, assegureu-vos que hi hagi una bona química i comunicació entre vosaltres i el vostre advocat llogater. Aquesta relació ha de ser còmoda i oberta perquè us sentiu segur i còmode mentre comenteu el vostre cas amb ell. Finalment, no us oblideu d'investigar la reputació i l'expedient professional de l'advocat, ja que això us pot donar una idea clara del seu nivell de professionalitat i credibilitat. Com a recurs legal en què confiaràs en el teu cas, les teves decisions han de ser considerades i raonables.

Sancions derivades del mal ús del poder

Un poder notarial és important en moltes àrees, però el seu ús indegut pot provocar greus conseqüències legals i sancions. Quan un apoderament s'utilitza il·legalment o amb finalitats de dany, frau o manipulació, es considera una infracció legal i pot provocar diverses conseqüències legals per a la persona autoritzada pel poder, la persona a qui es delega el poder. , i la mateixa agència.

Les sancions per ús indegut de poders inclouen:

 1. Conseqüències penals: les parts implicades poden estar subjectes a responsabilitat penal si el poder notarial s'utilitza amb finalitats fraudulentes o il·legals. Aquests fets poden ser considerats delictes per llei i les persones implicades poden ser objecte de processament i sancions penals estipulades per la legislació aplicable.
 2. Conseqüències civils: La persona autoritzada pel poder o la persona en qui es delegui el poder pot estar exposada a la responsabilitat civil en el cas que el poder s'abusi i causi perjudici econòmic o moral a tercers. Si una persona pateix danys econòmics com a conseqüència de l'ús il·legal d'un poder, té dret a sol·licitar danys legals segons les lleis civils.
 3. Sancions administratives: Els casos d'ús indegut del poder exposa el titular del poder a les sancions administratives que puguin imposar les autoritats reguladores competents. Aquestes sancions inclouen multes econòmiques que la persona autoritzada per designar pugui haver d'abonar, a més de la possibilitat de suspendre o retirar la llicència o de presentar-se davant les comissions d'investigació de les autoritats competents.

 Com cancel·lar el poder notarial

Hi ha diverses maneres de revocar correctament un poder notarial. En general, ho ha de fer la persona que dóna el poder d'una manera clara i escrita. La cancel·lació es pot fer enviant una carta oficial a la persona autoritzada, sol·licitant la cancel·lació del poder. La carta ha de contenir detalls del poder original, com ara el nom del delegat, el delegat i el tipus de poder. La carta ha d'estar escrita de manera clara i contenir una data concreta per a la revocació del poder. El millor és enviar la carta per correu certificat o per correu electrònic per obtenir la prova de l'enviament. Després que la persona autoritzada hagi rebut la carta, ha de tenir dret a cancel·lar el poder i redactar un document oficial per confirmar-ho. En alguns casos, és possible que tingueu problemes, com ara la manca de resposta de la persona autoritzada o la negativa a cancel·lar el poder.

Deixa un comentari

la vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.Els camps obligatoris s’indiquen amb *