Que deu et beneeixi
Quina és la teva interpretació dels que van veure en un somni?
Un desconegut va venir a tractar un d'ells per epilèpsia, i necessita algú que el tracti, després ve un altre home, una còpia exacta del primer terapeuta, és a dir, s'assembla a ell, amb una lleugera diferència de mida, per tractar-lo.