És difícil el procés de determinar el gènere del fetus?