És possible que un quist sebàci es converteixi en càncer?