Activeu el mode silenciós o el mode no molesteu per a les trucades en espera