Com enforteixo l'esquena després d'un avortament involuntari?