Eliminar el pèl subcutani permanentment, la meva experiència