Els vaixells són un medicament útil per a la gastroenteritis?