Interpretació d'un somni sobre bales que entren al cos