Interpretació d'un somni sobre caure d'una muntanya