Interpretació d'un somni sobre comprar una bossa de mà beix