Interpretació d'un somni sobre el cicle de l'aigua per a una dona casada