Interpretació d'un somni sobre expulsar un company de la feina