Interpretació d'un somni sobre l'acomiadament del treball