Interpretació d'un somni sobre l'expulsió del treball per a una dona divorciada