Interpretació d'un somni sobre un pare malalt i plorant per ell