Interpretació d'un somni sobre la pèrdua de l'abaya i després la seva existència