Interpretació d'un somni sobre muntar a cavall amb algú