Interpretació d'un somni sobre netejar la cara del gra en un somni