Interpretació d'un somni sobre noies joves en un somni