Interpretació d'un somni sobre pujar una muntanya amb algú