Interpretació d'un somni sobre rentar els morts en un somni