Interpretació d'un somni sobre robar un cotxe a algú que conec