Interpretació d'un somni sobre tallar la cama esquerra