Interpretació d'un somni sobre tempesta i pluja en un somni