Interpretació d'un somni sobre un foc cremant al cel