Interpretació d'un somni sobre un hospital per a una dona casada