Interpretació d'un somni sobre un regal d'or d'un marit