Interpretació d'una visió de baralles amb la família del marit