L'herba La palma de Maryam és la mateixa herba Medina?