Les interpretacions més importants de veure una mà tallada en un somni