Quants dies cura la ferida després de l'extracció de la dent?