Quina és la manera més ràpida d'aturar la diarrea?