Quines són les característiques d'un home del sud?