Que deu et beneeixi
Quina és la teva interpretació dels que van veure en un somni?
Un desconegut va venir a tractar algú d'epilèpsia, així que necessita algú que el tracti, després ve un altre home, una còpia exacta del primer curandero, és a dir, s'assembla a ell amb una lleugera diferència de mida, per tractar-lo.