Informació sobre química i quines són les bases de la química?

Samar Samy
2023-09-09T14:28:42+02:00
Informació general
Samar SamyComprovat per nancy9 de febrer de 2023Última actualització: fa 6 mesos

Informació sobre química

La química es considera una de les ciències bàsiques de gran interès per a la humanitat, ja que s'ocupa de l'estudi de la matèria, la seva composició, propietats i interaccions. El carboni, l'oxigen i l'hidrogen es troben entre els elements més importants que formen el cos humà, ja que aquests elements constitueixen aproximadament el 99% de la massa corporal.

La química es defineix com l'estudi de les reaccions químiques i de les substàncies químiques, i té un paper essencial en la nostra vida quotidiana. Els productes que utilitzem diàriament, com la medicina, el sabó, els aliments i els colors, depenen dels principis de la química.

La química es divideix en diverses branques principals, com ara la química analítica, la química orgànica, la química inorgànica, la química física i la bioquímica. La química analítica s'ocupa d'estudiar mètodes per analitzar els materials i determinar la seva composició, mentre que la química orgànica se centra a estudiar els materials que contenen carboni. La química inorgànica s'ocupa de l'estudi de les substàncies que no contenen carboni, mentre que la química física s'ocupa de l'estudi dels fenòmens físics associats a les substàncies químiques.

La química conté molta informació sorprenent, ja que l'heli és el segon element més abundant a l'univers després de l'hidrogen. Gràcies a les aplicacions de la química, podem fer etiquetes per a la taula d'elements químics en àrab, i això facilita una millor comprensió de les substàncies i les seves propietats.

La química és una ciència pràctica i interessant que penetra en les nostres vides en tots els aspectes. Mitjançant la nostra comprensió dels conceptes bàsics de la química, podem controlar les interaccions dels materials i explotar-los per desenvolupar moltes tecnologies i productes que beneficiïn la societat.

Quins són els fonaments de la química?

La química es considera una de les ciències bàsiques que s'ocupa de l'estudi de la matèria i els seus canvis, incloses les seves propietats, estructura, composició, comportament i interaccions. La química és una ciència complexa que requereix un estudi i un seguiment acurats per comprendre-la completament. En parar atenció als conceptes bàsics de la química, els estudiants i les persones interessades poden evitar errors comuns i comprendre correctament els conceptes bàsics.

L'estudi de la química general se centra en els principis i conceptes bàsics de la química, com ara l'estructura atòmica i la distribució electrònica dels elements, la taula periòdica i la distribució electrònica i els enllaços d'elements. Entendre aquests conceptes ajuda a construir una base sòlida del coneixement químic.

La química orgànica també és una part fonamental de la química, ja que es basa en un conjunt de fonaments i pilars establerts. En estudiar química orgànica, els estudiants aprenen sobre hidrocarburs, funcions orgàniques, reaccions orgàniques i altres conceptes relacionats.

Quins són els fonaments de la química?

Per què la química va rebre aquest nom?

Donar aquest nom a la ciència de la química es deu a significats relacionats amb les característiques d'aquesta ciència. El terme "química" es refereix a amagar secrets i fabricació. La paraula "química" prové de la paraula grega "quantum", que significa matèria oculta o secret ocult.

El nom de ciència va començar a causa de les creences que predominaven a l'edat mitjana, on aquesta ciència circulava entre un grup concret de persones. En aquest context, el nom del químic Jabir bin Hayyan Al-Sufi es va associar amb el desenvolupament d'aquesta ciència, i a partir d'això es va triar el nom de "química antiga".

Qui va ser el primer a conèixer la química?

Al llarg dels segles, les ciències de la química s'han desenvolupat i s'han estès en diverses civilitzacions i cultures, però es considera que els àrabs han fet importants contribucions en aquest camp. La fundació de la ciència de la química s'atribueix al científic musulmà Jaber bin Hayyan bin Abdullah Al-Azdi, el sobrenom del qual és Bariq, i és d'origen àrab.

Jabir ibn Hayyan, també conegut pel seu nom llatí Geber, és considerat el primer pioner i fundador de la ciència de la química. En el seu llibre Divine Science, Jabir ibn Hayyan va proporcionar una definició de química, descrivint-la com "una branca de les ciències naturals que investiga les propietats dels minerals i els materials vegetals".

Una autèntica revolució va aparèixer en les ciències de la química gràcies a Jaber bin Hayyan, ja que va contribuir al desenvolupament de teories i explicacions dels fenòmens químics. Va ser anomenat el "Pare de la Química" i es creu que va escriure 22 articles explicant els mètodes de destil·lació, cristal·lització i sublimació.

Des de l'enfocament científic seguit per Jabir bin Hayyan i els seus èxits en el camp de la química, la humanitat obté molts beneficis i informació valuosa. La història de Jabir ibn Hayyan i les seves contribucions a la química són una part integral de l'herència científica àrab.

Quan es va descobrir la química?

La història de la química es remunta a l'antiguitat, on la química es va associar inicialment amb la fabricació d'eines i el descobriment d'alguns metalls. Segons l'evidència arqueològica, indica que l'home va practicar la química de diverses maneres en la primera etapa.

En el mateix període, el ferro metàl·lic va ser descobert pels antics egipcis. En l'antiguitat, els experiments de química, inclòs el descobriment de metalls, es trobaven entre els treballs més destacats dels científics.

No hi ha dubte que la química s'ha desenvolupat al llarg dels segles i ha estat testimoni de molts descobriments i experiments importants que van contribuir al desenvolupament d'aquesta ciència.

El científic Jaber bin Hayyan va ser un dels científics més destacats que va contribuir al desenvolupament de la química. Jaber bin Hayyan va aplicar mètodes científics per estudiar i analitzar materials, fet que el va fer considerar el primer a beneficiar-se de les bases científiques en aquest camp.

A partir de la investigació científica i l'evidència històrica, hi ha moltes opinions sobre quan es va descobrir la ciència de la química de manera concloent, i l'anàlisi de l'antiguitat mostra que no és possible determinar amb precisió.

En general, es pot dir que els inicis de la química es remunten a una etapa primerenca de la història, ja que aquesta ciència es va desenvolupar gradualment i va ser testimoni d'enormes desenvolupaments al llarg dels segles.

Recerca sobre química - tema

Quina és la finalitat de la química?

La química combina les ciències bàsiques i aplicades, ja que s'ocupa de l'estudi i l'anàlisi de la matèria, les seves interaccions i propietats, i pretén comprendre el comportament i el canvi dels materials en diverses condicions. La química es remunta a milers d'anys, quan es considerava un art i una eina per descobrir i adquirir coneixement.

L'objectiu principal de la química és proporcionar una comprensió i un control profunds de les substàncies i les seves interaccions. Mitjançant l'estudi de la química, podem entendre com les substàncies interaccionen entre elles i amb l'energia, i com podem utilitzar aquesta comprensió per aconseguir múltiples objectius.

La química té múltiples aplicacions i objectius diversos en la nostra vida quotidiana i en molts altres camps. Esmentem alguns dels objectius més importants de la química aplicada de la següent manera:

  1. Desenvolupament i fabricació de productes: la química té un paper crucial en el desenvolupament i la fabricació de productes refrigerats a tot el món. En comprendre les propietats i les interaccions dels materials, podem dissenyar i millorar nous materials i productes que satisfan les nostres diverses necessitats.
  2. Salut: la química medicinal és una branca important de la química aplicada, on el coneixement químic s'utilitza per desenvolupar fàrmacs i tractaments mèdics. La química també contribueix a l'anàlisi de fàrmacs, als exàmens mèdics i al desenvolupament de mètodes per diagnosticar i tractar malalties.
  3. Preservar el medi ambient: la química contribueix al desenvolupament de noves tecnologies i materials per reduir la contaminació i millorar la qualitat de l'aigua i l'aire. La química té un paper important en el desenvolupament d'energies renovables i altres tecnologies ambientals.
  4. Agricultura i alimentació: la química ajuda a analitzar el sòl, descobrir els nutrients necessaris per al creixement de les plantes, analitzar els nutrients dels aliments i desenvolupar mètodes per a la fabricació i conservació d'aliments.

Quines són les branques de la química?

La química es considera una de les ciències bàsiques que s'ocupa de l'estudi de la matèria i dels canvis que s'hi produeixen. La química s'ocupa de l'estudi de la composició química de compostos i elements, les seves interaccions i els seus efectes sobre el medi ambient i la vida.

Les branques de la química es divideixen en diverses branques principals:

  1. Química Orgànica: Aquesta branca s'ocupa de l'estudi de les substàncies orgàniques que contenen l'element carboni. Aquesta branca se centra en la preparació i síntesi de materials orgànics i les seves aplicacions a la vida.
  2. Química inorgànica: aquesta branca estudia els compostos inorgànics que no contenen l'element carboni. En aquesta branca se centra en l'anàlisi i la síntesi de compostos i l'estudi de les seves propietats i usos.
  3. Química Analítica: aquesta branca s'ocupa de desenvolupar i utilitzar mètodes analítics per determinar la concentració de compostos químics en mostres. Aquesta branca s'utilitza en molts camps com la indústria, la medicina i la protecció del medi ambient.
  4. Química Física: Aquesta branca combina la química i la física. S'ocupa d'estudiar els fenòmens i les reaccions químiques mitjançant conceptes físics com la calor, la pressió i les reaccions cinètiques.
  5. Bioquímica: aquesta branca s'especialitza en l'estudi de la composició química de les parts cel·lulars dels organismes vius. Aquesta branca se centra a comprendre i analitzar les reaccions químiques que es produeixen en els processos vitals.

Com es diu un graduat en química?

Després de completar els seus estudis de química, hi ha molts títols de treball que els graduats en química poden tenir. Un d'aquests títols és "especialista de laboratori", on el graduat té les habilitats i els coneixements necessaris per treballar en laboratoris d'anàlisi química. L'especialista del laboratori s'ocupa d'analitzar mostres i realitzar experiments per detectar compostos químics i avaluar els resultats de les anàlisis.

A més, un graduat en química pot sol·licitar el títol de treball de "tècnic de laboratori", on el tècnic té el paper d'ajudar l'especialista de laboratori en l'exercici de les seves funcions. El treball del tècnic de laboratori inclou la recollida de mostres i la contribució a la realització d'anàlisis de laboratori.

A més, després que el graduat obté un títol universitari en química, s'obren amplis camps de treball davant seu. Un graduat en química pot treballar en el camp de la forense, analitzant i estudiant materials associats a delictes i casos legals.

A més, un graduat pot treballar a la indústria farmacèutica com a investigador en desenvolupament químic. L'investigador treballa en l'anàlisi i prova de substàncies químiques utilitzades a la indústria farmacèutica, i en la millora de la seva composició i eficàcia.

Informació sobre química en general - Enciclopèdia

Qui va inventar les equacions de la química?

El desenvolupament de la química al llarg de la història es va limitar a la presència de molts científics que van inventar molts conceptes i teories relacionades amb la ciència dels materials i les seves interaccions. Entre aquests científics creatius destaca Jaber bin Hayyan, el famós científic àrab que va contribuir molt al desenvolupament del camp de la química.

Jabir ibn Hayyan va ser un erudit àrab musulmà del segle VIII dC. Les seves aportacions científiques en el camp de la química i els seus nombrosos invents es consideren entre les aportacions més destacades de la història d'aquesta ciència. Jabir bin Hayyan va destacar en diversos camps científics, com ara la química, l'astronomia, l'enginyeria, la mineralogia, la filosofia i la medicina.

Entre les invencions que Jaber bin Hayyan s'atribueix a si mateix hi ha la invenció de la mecànica quàntica, o física. La mecànica quàntica és un grup de teories físiques que van sorgir al segle XX, investigant el món dels fenòmens ultrapetits i ultraràpids.

A més, el famós químic britànic Robert Boyle és un dels científics que va fer contribucions importants al camp de la química i va inventar les equacions de reaccions. Boyle va néixer el 1627 i va morir el 1691, i les seves innovacions en el camp de la química es consideren una de les contribucions més importants a la història d'aquesta ciència.

A més, mereix elogis el famós científic suec Alfred Nobel, que va néixer el 1833 i va morir el 1896. Nobel és famós per la seva invenció de la dinamita i el seu descobriment de la nitroglicerina, que és un invent important en el camp de la química i la tecnologia.

No hem d'oblidar l'homenatge al químic francès Joseph Gay-Lussac, que va establir la llei de Gay-Lussac l'any 1808, que es considera una de les lleis bàsiques en el camp de la química. La llei estableix que hi ha una relació inversa entre la temperatura i el volum d'un gas.

Qui és el químic modern?

El gran científic francès Antoine Lavoisier és considerat el pare de la química moderna, ja que se'l considera un dels científics capaços que van contribuir a l'establiment i el progrés de la química moderna. Lavoisier va néixer l'any 1743 i va morir l'any 1794. Va ser famós pels seus èxits científics distingits en el món de la química.

Tanmateix, el científic àrab musulmà Jabir ibn Hayyan també es considera el fundador de la química moderna i contemporània. Jabir bin Hayyan és considerat un dels més destacats erudits àrabs musulmans que van destacar en aquest camp. Jabir bin Hayyan va fer moltes contribucions inestimables a la química i la medicina, per la qual cosa va ser anomenat el "pare de la química moderna".

Molts científics del món creuen que Jabir bin Hayyan va establir les bases científiques de la química moderna i contemporània, i molts científics occidentals ho han donat fe. També es pot assenyalar que Jabir bin Hayyan es considera el primer a utilitzar la paraula "química" per anomenar aquesta ciència.

Per tant, Jaber bin Hayyan i Antoine Lavoisier són dos dels científics més destacats que van contribuir al desenvolupament de la química moderna i la seva popularitat en els cercles científics. A través de les seves contribucions, s'han establert bases científiques sòlides i exhaustives que obren el camí a molts descobriments i aplicacions pràctiques en el camp de la química. Avui, el món es beneficia d'aquestes contribucions en diversos camps, com ara la moderna indústria farmacèutica, la biotecnologia i molts altres camps.

Jabir bin Hayyan i Antoine Lavoisier són considerats grans científics en el món de la química moderna, van deixar una forta empremta que la ciència conserva avui i de la qual els científics moderns deriven la seva passió i inspiració per continuar l'excel·lència en aquest important camp científic.

Què s'ensenyava en química en el passat?

La química és la ciència que estudia la matèria i els seus canvis, incloses les seves propietats, estructura, composició, comportament i interaccions. Des de l'antiguitat, la ciència de la química ha tingut els seus propis objectius i desenvolupament.

En el passat, l'objectiu principal dels científics del camp de la química era transformar metalls vells i barats en metalls preciosos com l'or i els diamants. S'han distribuït algunes històries i llegendes antigues que indiquen que la ciència de la química es va inspirar en Déu Totpoderós i la va revelar a Moisès bin Imran.

L'alquímia va començar com una filosofia antiga dedicada a l'estudi de les transformacions i canvis de la matèria i dels alfabets còsmics. Els alquimistes van desenvolupar eines com l'alambic, que va ser inventat per l'estudiós islàmic Ibn Hayyan per refinar i estudiar els àcids. A més, Ibn Hayyan va desenvolupar un sistema basat en les propietats de les substàncies químiques que va estudiar.

Els científics musulmans van utilitzar sal de pólvora, nitrat de potassi, per descobrir armes de foc, i van aprofitar la força propulsora de la pólvora per aconseguir-ho. Malgrat els seus descobriments i grans contribucions al desenvolupament del camp de la química, la química era una ciència reprovable en aquella època, ja que algunes persones creien que qualsevol que treballava en aquest camp era un bruixot o un bruixot.

Amb el temps, la comprensió química es va fer més avançada i els científics van començar a utilitzar el seu coneixement en molts camps. Gràcies a la ciència de la química, els humans hem pogut desenvolupar tècniques i eines que contribueixen a millorar la seva vida quotidiana. Per exemple, els humans van utilitzar la química per cuinar els aliments, i aquest va ser el primer procés químic realitzat pels humans.

Moltes cultures i civilitzacions han estat influenciades per la ciència de la química, i aquestes influències es van reflectir en llibres i literatura que tractaven sobre la fabricació d'or i diversos tipus de metalls. A més, la química s'utilitzava en l'antiguitat per transformar metalls barats en metalls valuosos com l'or i la plata.

En resum, la química en el passat va explorar les diferents propietats de la matèria i com interaccionaven i canviaven. A través de desenvolupaments significatius en aquest camp, el coneixement de la química s'ha aplicat en molts camps i millora la vida humana.

Quin significat té la paraula química?

La química es coneix com la ciència que estudia les propietats de les substàncies, la seva composició, estructura, les transformacions que pateixen i l'energia que produeixen. S'utilitzen diversos termes per descriure la química, com ara "la ciència que s'ocupa de les propietats dels elements i compostos i les lleis que regeixen les seves interaccions" i "la ciència que s'ocupa de la naturalesa dels cossos simples, les seves propietats, els compostos que sorgeixen". d'ells, etc.

Al llarg de la història, molts estudiosos han assenyalat que l'origen de la paraula "química" pot remuntar-se a les antigues paraules egípcies "kym" o "kent", que significa terra negra o el sòl de la vall del Nil. Aquests termes fan referència a la relació històrica entre la química i el seu paper en la comprensió de les propietats dels materials i la seva transformació.

Una lliçó de química a l'escola pretén ensenyar als estudiants sobre aquesta important ciència i comprendre com es formen, interaccionen i s'afecten les substàncies entre elles. Una reacció química és quan una substància afecta una altra, i els resultats de la reacció van més enllà dels fets de la mateixa substància.

A més, la química nuclear és una branca important de la química que inclou l'estudi de les reaccions químiques que impliquen la unió de nuclis atòmics i les transformacions d'isòtops. Entendre aquesta ciència moderna té un paper important en molts camps, inclosos l'energia, la medicina i la indústria.

En general, la química és un camp important que contribueix a la nostra comprensió del món que ens envolta i ens permet avançar en ciència i tecnologia.

Deixa un comentari

la vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.Els camps obligatoris s’indiquen amb *