Vaig veure la meva mare en un lloc amb dues portes, i hi havia una figuera per a la meva mare, regant-hi, i sota d'ella hi havia cinc mentes, dues mentes sobrants de l'arbre, dues mentes mortes i una menta després. és la vida per l'aigua en què la meva mare regava la figuera