D'acord, hi havia passaports en temps d'Ibn Sirin??!!! Què és aquesta estupidesa... No tens un moderador del lloc per respondre'ns.??!!